Międzynarodowe Centrum Kultury

 • Seria wydawnicza „Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej”(już ponad 20 woluminów).

 

Zamek Królewski na Wawelu

 • Dwujęzyczny katalog wystawy Wawel 1000–2000 składający się z 5 woluminów;
 • Od Pieskowej Skały do Morskiego Oka. Prace pejzażowe Jana Nepomucena Głowackiego;
 • Album Podhorce autorstwa J. K. Ostrowskiego i J. T. Petrusa, Źródła do dziejów Wawelu.

 

Muzeum Narodowe w Krakowie

 • Przewodniki po wystawach stałych, np. Galeria dawnej sztuki japońskiej;
 • Katalogi wystaw czasowych, np. Wachlarze Zachodu i Wschodu.

 

Polska Akademia Umiejętności

 • J. Stachura, W. Domagała, Patologia – dwa wydania;
 • R. Tadeusiewicz i in.: Odkrywanie właściwości sieci neuronowych przy użyciu programów w języku C# (Corpus vasorum antiquorum).

 

Towarzystwo Miłośników Zabytków i Kultury Krakowa

 • Atlas historyczny m. Krakowa.

 

Uniwersytet Jagielloński

 • K. Pilarczyk, Katalog judaików – starych druków w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie z dawnej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie z faksymiliami wybranych elementów opisanych druków;
 • Drukowana książka hebrajska a religia. Vademecum bibliologiczne.

 

Uniwersytet Pedagogiczny

 • Od poetyki do hermeneutyki literaturoznawczej;
 • Elita władzy miasta Krakowa i jej związki z miastami Europy w średniowieczu i epoce nowożytnej (do połowy XVII wieku);
 • Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783.

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (wcześniej Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie)

 • Servo veritatis: materiały Sesji Naukowej Poświęconej Myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II;
 • Kościół Krakowski w latach 1978–2003

 

Pod szyldem Wydawnictwa Antykwa ukazały się też m.in.:

 • prace prof. A. Kulawika: Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego (kilka wydań); Teoria wiersza Wersologia; „Poezja to jest złoty szerszeń”. Rzecz o poematach K. I. Gałczyńskiego; Fenomen „Lalki”, czyli zrozumieć Prusa;
 • prace W. Hefilka, L. Natkaniec-Nowak: Gemmologia (dwa wydania) i Minerały Polski (dwie wersje językowe).

 

Poezja

Wydawnictwo Antykwa ma swój udział również w propagowaniu poezji. Przez kilka lat wydawało dwujęzyczną serię współczesnych poetek austriackich pod redakcją Ryszarda Wojnakowskiego oraz dwa tomiki krakowskiego poety Adama Kawy: Sonety polskie i Alchemia.

 

 • „Folia Historiae Artium” SN (nry 1 do 8–9);
 • „Studia Judaica” (nry 13/2004 do 28/2011);