W. Heflik, Problem formy w perspektywie trascendentalnej u Kanta i Wittgensteina

Włodzimierz Heflik

Problem formy w perspektywie trascendentalnej u Kanta i Wittgensteina. Analiza porównawcza na podstawie Krytyki czystego rozumu

i Traktatu logiczno-filozoficznego

 Książka składa się z czterech części, które dotyczą:

  • problematyki formy w ujęciu historycznym,
  • zagadnienia formy w transcendentalnym idealizmie Kanta
  • problematyki formy w logicznym atomizmie Wittgensteina,
  • analizy porównawczej formy u obu filozofów.