Marta Juza

Kultura internetu w Polsce. Od akademickich początków do upowszechniania zjawiska

Autorka wnika w zbiorowość pionierów Internetu w Polsce, w środowisko, które wywarło znaczny wpływ na przemiany w naszym kraju. Zagadnienie to jest nowe i mało intelektualnie przetworzone, dość jeszcze słabo obecne w monografiach socjologicznych i podręcznikach. W ciągu dwu dekad ewolucję od jego narodzin w Polsce Internet stał się powszechnym, dostępnym każdemu elementem codziennej rzeczywistości. Książka powinna zachęcić do lektury wszystkich zainteresowanych Internetem zawodowo bądź hobbystycznie: biznes sieciowy, medioznawców i badaczy komunikacji, a także kulturoznawców i socjologów sieci. Może by pomocniczym podręcznikiem przede wszystkim na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, a także ekonomii w zakresie tzw. nowej ekonomii sieci, zwanej wikinomią.