Łukasz Stypuła 

 KETER MALCHUT SZLOMO IBN GABIROLA

Wprowadzenie – tekst hebrajski – tłumaczenie – komentarz

 Książka jest podzielona na trzy części. Pierwsza stanowi próbę ukazania utworu ibn Gabirola Keter malchut w szerszym kontekście kulturowo-filozoficznym, z uwzględnieniem głównie obszaru arabskiego Al-Andalus w okresie do XI wieku. Druga przedstawia życiorys tego średniowiecznego poety wraz z przeglądem jego twórczości. Ostatnia, a zarazem główna część tego opracowania, to tłumaczenie opisywanego dzieła i próba jego scharakteryzowania poprzez dołączenie do niego komentarza filologiczno-religioznawczego.