K. Pilarczyk

Katalog judaików – starych druków w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie z dawnej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie z faksymiliami wybranych elementów opisanych druków

Katalog obejmuje judaika – stare druki znajdujące się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie a pochodzące z dawnej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie. Wytłoczono je w różnych ośrodkach drukarskich Europy, Azji i Afryki. Nie posiadają one jednej proweniencji etniczno-religijnej. Wytwarzali je zarówno Żydzi, jak i nie-Żydzi. Mianem „judaika” określone tu zostały druki, które w berlińskim zbiorze stanowiły wydzieloną kolekcję, a wydrukowane zostały czcionkami hebrajskimi w różnych językach, przede wszystkim po hebrajsku, ale też po aramejsku, w jidysz, ladino czy judeoarabsku. Również przynależą do nich druki w innych językach: syryjskim, łacińskim, włoskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, polskim, portugalskim i angielskim treściowo dotyczące Żydów i judaizmu, w tym antyżydowskie oraz karaimika (dotyczące Karaimów) i palestinika (dotyczące dawnej Palestyny).

Zbiór ten stanowią książki wydrukowane od początku XVI do końca XVIII wieku, z ponad stu pięćdziesięcioma wyjątkami – drukami XIX- i XX-wiecznymi, które z różnych powodów trafiły do tej kolekcji. Łącznie opisanych jednostek katalogowych jest 3407. To jedna z najcenniejszych kolekcji nie tylko w Europie, ale i w świecie. Stanowi cenne źródło do badań bibliologicznych nad książką żydowską i studiów judaistycznych. Niegdyś skrywana, od lat 80. XX wieku mało dostępna, wreszcie przez niniejszy katalog przywrócona nauce i kulturze.