Dorota Drzewiecka

 Kancelaria prokuratur sądów apelacyjnych w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym

 Książka ma charakter nowatorski, a walory rozważań zaprezentowanych w kolejnych rozdziałach sprawiają, że stanowi ona bardzo wartościową monografię na temat kancelarii prokuratur sądów apelacyjnych w okresie międzywojennym. Oprócz wkładu do dorobku piśmienniczego archiwistyki, jest cenną pomocą w procesie kształcenia archiwistów i zarządców dokumentacji.