W. Hefilk, L. Natkaniec-Nowak

Gemmologia (wyd. II poprawione i uzupełnione)

Książka stanowi podane w przystępny sposób kompendium wiedzy o kamieniach szlachetnych i ozdobnych. W porównaniu do pierwszego wydania, przy zachowaniu układu chronologicznego dotychczasowych rozdziałów, autorzy uaktualnili ich treść, a przede wszystkim uzupełnili o nowe rozdziały m.in. dotyczące problematyki kamieni syntetycznych. Z uwagi na to, że dokonane zmiany stanowią ponad 40% pierwotnej objętości dzieła, można by zatem traktować tę książkę jako nową pozycję wydawniczą.