Krzysztof Pilarczyk,
Drukowana książka hebrajska a religia. Vademecum bibliologiczne

Biorąc pod uwagę fakt, że zainteresowanie w Polsce kulturą żydowską rośnie, brak syntetycznego opracowania najważniejszego materiału z historii drukowanej książki hebrajskiej był dość dotkliwy i odczuwalny. Książka ta wypełnia „białą plamę” w polskiej literaturze hebraistycznej i bibliologicznej. Jest rezultatem wieloletnich zainteresowań K. Pilarczyka, który w sposób syntetyczny i prosty (pozycja jest kierowana również do odbiorców spoza kręgu akademickiego) prezentuje rezultaty badań nad książką hebrajską prowadzone przez bibliologów i hebraistów. Jest przeznaczona dla czytelników, którzy pragną zapoznać się z tajemnicami mało znanej, a jakże fascynującej i ważnej dla naszej kul tury i religii książki żydowskiej.