Adam Kulawik
Fenomen „Lalki”, czyli zrozumieć Prusa

Adam Kulawik – teoretyk literatury, wersolog i hermeneuta – podejmuje próbę odczytania na nowo arcydzieła literatury polskiej, zadając m.in. prowokujące pytania: Czy pan Ignacy Rzecki zastanawiający się: „Czy tylko będzie wojna, bo my lubimy się łudzić” – rzeczywiście jest „najpiękniejszą i najbliższą” Prusowi postacią?
Czy Wokulski, który mówi: „Na co zdałby się największy wynalazek Geista, gdyby nie miał być orężem, który zapewni ostateczne zwycięstwo rasie ludzi szlachetniejszych i lepszych”, może budzić sympatię przytomnego czytelnika Lalki?
A czy ten trzeci idealista Ochocki, któremu marzy się „przypięcie skrzydeł ludzkości” i „uwolnienie się z okowów ciężkości”, czyli prawa powszechnej grawitacji, zasługuje na coś więcej niż puknięcie się w czoło?