Wydawnictwo Antykwa powstało w 1993 roku. Specjalizuje się w kompleksowym przy­gotowywaniu publikacji z różnych dzie­dzin nauki – jak np.: historia, historia sztuki, językoznawstwo, judai­styka, medy­cyna – począwszy od redakcji, projektu graficznego, składu i łamania, obróbki elektronicznej materiału ilustracyjnego, a na nadzorze procesu druku w zakładzie poli­graficznym kończąc. Współpracujemy z doświad­czo­nymi redaktorami, grafikami i tłu­maczami.

Już od ponad trzydziestu lat podejmujemy się nawet najbardziej trudnych wyzwań, zapew­niając rzetelność, fachowość, termino­wość i konkurencyjne ceny.

Do naszych wieloletnich zlecenio­dawców należą: Między­narodowe Centrum Kultury, Zamek Królewski na Wawelu, Mu­zeum Narodowe w Krakowie, Polska Aka­demia Umiejętności, Towarzystwo Miło­śników Historii i Zabytków Krakowa, Uniwer­sytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.